GDPR - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ.

Въведение

Ние сме ангажирани с опазването на личните данни на нашите посетители. В настоящата декларация ще се запознаете, как ние приемем и обработим вашата лична информация.

Ще ви помолим да се съгласите с използваните от нас правила в съответствие с условията и политиката за защита на лични данни, когато ни посетите https://spartakhadjiev.com

С използването на нашия сайта, вие се съгласявате с  политика и правила за обработване и съхранение на лични данни.

Събиране на лична информация

Ние може да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:

 • Информация за вашата идентичност (имена, адрес, възраст, телефон,имейл и т.н)
 • Информация, свързана с вашия здравен статус, необходима за изпълнение на договорените услуги;
 • Информация, съдържаща се в или свързана с всякаква комуникация, направена/изпратена чрез нашия уебсайт или имейл (включително съдържанието на комуникацията, мета данни свързани с комуникацията) ;
 • Всяка друга лична информация, която сте избрали, да изпратите до нас;
 • Преди да разкриете пред нас личната информация на друго лице (трето лице), трябва да получите разрешение от това лице, както за разкриването, така и за обработването на личните им данни в съответствие с тази политика.

Използване на личните Ви данни

Лична информация, предоставена ни от вас ще се използва за целите, определени в тази политика.

Ние може да използваме вашата лична информация за:

 • Персонализиране на пациента;
 • Администриране на здр. досие;
 • За да може да проведем необходимите лабораторни изследвания,
 • анализи и лечение;
 • За да можем да ви предоставим услугатите, които извършваме за вас;
 • За изпращане на декларации, фактури и платежни напомняния към
 • вас, и за събиране на плащания от вас;
 • За изпращане на извън маркетингови търговски съобщения;
 • За изпращане на имейл известия, които сте поискани или очаквали;
 • За изпращане на маркетингови съобщения, свързани с нашата дейност (или бизнеса на внимателно подбрани трети лица), които смятаме, че може да представляват интерес за вас, по пощата чрез имейл или подобна технология (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не се нуждаете от маркетингова комуникация);

Ако ни изпратите лична информация за публикуване на нашия сайт, ние ще я публикуваме в съответствие с лиценза, който предоставите на нас.

Ние няма да предоставим вашата лична информация на трети лица независимо за какви цели без вашето изрично съгласие.

Разкриване на лична информация

Ние може да разкрием вашата лична информация на някой от нашите административни служители, лекари, асистенти и други подизпълнители, доколкото е разумно и необходимо за целите, водени от принципа „Необходимост да знае“, посочени в тази политика.

Ние може да разкрием вашата лична информация:

 • До такава степен, че сме длъжни да го направим по закон;
 • Във връзка с всякакви текущи или бъдещи лечение и манипулации;
 • За уражняване или защита на нашите законови права.

С изключение на предвиденото в тази политика, ние няма да предоставим лична информация на трети страни.

Интернационален обмен на данни

Информацията, която събираме, може да бъде съхранявана, обработвана и прехвърлена между всяка от страните, в които работим, за да се даде възможност на нас, да използваме информацията в съответствие с тази политика.

Информацията, която събираме, може да бъде прехвърлена в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, без това да изисква допълнително съгласие.

Вие изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация, описана в този раздел.

Запазване на личната информация

Раздел „Запазване на личната информация“ описва процедурите за съхранение на данни, които са създадени, за да гарантират, че ние се съобразяме правните задължения във връзка със задържането и заличаване на личните данни на нашите потребители.

Личната информация, която обработваме, за всякакви цели не трябва да се съхранява за по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.

Независимо от останалите разпоредби на настоящия раздел „Запазване на личната информация“, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

 • До такава степен, че ние сме длъжни да го правим по закон;
 • Ако вярваме, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи или бъдещи здравни манипулации;
 • За уражняване или защита на нашите законови права.

Защита на личната информация

Ние ще предприемем разумни технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или изтриването на Вашата лична информация.

Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте на нашите защитени сървъри.

Всички здравни, лични и др. данни, ще бъдат защитени с технология за кодиране.

Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет в своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

Вие носите отговорност за запазване на пароли, данни и др. предоставени от нас в течение на изпълнение на договора/лечение/терапия;

Изменения

Имаме право да актуализираме тази политика при нужда, като публикува нова версия на нашия уебсайт.

Можете да разгледате или на нашият сайт – https://spartakhadjiev.com/ или можете да поискате Правилника за прилагане на защита на личните данни, за да се гарантира, че сте доволни с всякакви промени в тази политика.

Ние може да Ви известяваме за промени в тази политика по електронна поща или чрез система за лични съобщения в нашата интернет страница.

Вашите права

Може да поискате да ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за вас. Предоставяне на такава информация ще бъде предмет на:

 • Плащане на такси ако информацията трябва да бъде изпратена с физически носител или по друг начин който изисква плащане на такси.
 • Може да посикаме от вас подходящо доказателство за вашата самоличност.

Ние може да не разкриваме всяка лична информация, която е поискана до степента, позволена от закона.

Може да ни информирате по всяко време да не използваме личните Ви данни за маркетингови цели.

На практика с използването на нашите услуги и уеб сайт вие се съгласявате да използваме вашата лична информация за маркетингови цели.

Ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на личните Ви данни за маркетингови цели.

Актуализиране на информацията

Моля, да ни уведомите, ако личната информация, която имаме за вас трябва да се коригира или актуализирана.

Моля да ни уведомите, чрез писмени декларации, които сме изготвили за Вас, в случай че желаете да преустановим и/или унищожим вашите лични данни;

Данни за връзка

 •  

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни:

 • Наименование на длъжностното лице: Кристина-Йоана Петрова 
 • Адрес на управление: ул. Хан Крум 43
 • Данни за кореспонденция: Email:katraps@katraps.eu
 • тел: 0886615724

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

Министерството на задравеопазването

Адрес: гр. София, площад „Света Неделя“ № 5

тел.: 02/ 9301 152

факс: 02/ 9301 152

гореща линия: 02/ 9301 259

Уеб сайт: www.mh.government.bg

bg_BGBulgarian