ИМУНОРЕРАПИЯ

Имунотерапия при рак

     Имунната система е уникална съвкупност от множество разнородни клетки и субстанции, чиято основна роля е предпазване на организма от вредните въздействия както от външната среда, така и попаднали вече в организма. Имунната система, представена основно от белите кръвни клетки, е основната бариера, която инактивира вредни субстанции, микроорганизми (вируси, бактерии, протозои) и която е отговорна за здравословния ни статус. 

     Високата имунна защита се свърза с висока активност на въвлечените в имунната система медиатори и допринася за високата ни устойчивост и резистентност спрямо различни вредни въздействия, вариращи от сезонните причинители на грип, настинка и банални инфекции до риска от развитие на неопластично заболяване. 

     Съвременната медицина показва невероятен напредък по отношение на своето технологично развитие и способност за създаване на високо-ефективни препарати за стимулиране на имуннта система.  

     Биологичната терапия по същество включва в себе си медикаменти, създадени на базата на живите системи. Имунотерапията представлява метод насочен към защитата на  екзогенни и ендогенни причинители. 

Какво представлява имунотерапията?

     За по-доброто разбиране на методите и механизмите, чрез които имунотерапията осъществява своите ефекти, е необходимо познаване на някои от основните елементи на имунната система. 

     Основните действащи единици в процесите на активната имунна система са белите кръвни клетки, които биват няколко основни вида, а именно: 

     В-лимфоцити: свързани са с производството на антитела срещу конкретни антигени 

     Т-лимфоцити: клетките, които подават сигнали за активиране на имунната система и действат като директно унищожават „Чуждите клетки“  

     NK-клетки: абревиатурата произлиза от natural killer cells или естествени клетки убийци в буквален превод, които са въвлечени в производството на специфични субстанции, предназначени за свързване към чуждите натрапници и тяхното последващо унищожаване 

     Макрофагите представляват вид бели кръвни клетки, които поглъщат и смилат чужди частици. 

     Имунотерапията използва различните компоненти на имунната система, синтезирани лабораторно , селектирайки да извършват  точно определени функции. 

Имунотерапията има за цел:

  • Разпознаване на свои от чужди клетки  
  • Намиране на чуждите клетки по подходящ начин  
  • Стимулиране на имунната система по отношение на унищожаването на чуждите агенти 
  • Прекъсване на процеса на трансформация на здрави клетки в туморни 
  • Повишаване на способността на организма да възстановява увредените клетки в резултат на различни неблагоприятни въздействия 

Видове имунотерапия за лечение на ракови заболявания

     Специфична имунотерапия: насочена е към определен тип клетки или антигени, съответно показва специфичност по отношение на определен спектър от заболявания 

     Неспецифична имунотерапия: насочена е към имунната система и организма като цяло, предназначена е за повлияване и противодействие на голям кръг от болестни увреждания 

     В зависимост от характера и природата на използваните агенти в имунотерапията се различават няколко основни вида, като например използване на моноклонални антитела, ваксини, цитокини, интерферони, интерлевкини и други. 

  • Моноклонални антитела
  • Цитокини
  • Ваксини: добре познатата БЦЖ ваксина, освен за профилактика срещу туберкулоза, намира определено приложение и в методите на имунотерапията. При нейното директно приложение с помощта на катетър в пикочния мехур ваксината е ефективно средство срещу карцином in situ на пикочния мехур.
  • Онколитична вирусна терапия: онколитичната вирусна терапия се базира на естествената унищожителна способност срещу неопластичните клетки на определени вируси. Така например редица представители въздействат върху неопластичните клетки, засягайки в много слаба степен и нормалните клетки.

     Такива вируси са например реовирусите, причинителят на болестта на Newcastle, паротитният вирус (причинител на заушка). Други вируси като аденовирусите, причинителят на дребна шарка и някои други се модифицират лабораторно по начин, който води до развитието на онколитични свойства. 

     Основното предизвикателство пред онколитичната вирусна терапия е рискът от разпознаването на частиците от имунната система като чужди и атакуването им в ранен момент от тяхното приложение, преди настъпването на желания ефект. 

bg_BGBulgarian