ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ ИТЕЛЕМЕДИЦИНА

ТЕЛЕМЕДИЦИНА

     За първи път като улеснение на пациентите проф. Нася Хаджиева ще  провежда онлайн консултация за нови пациенти, в един ден от седмицата от 12:30ч. до 13:30ч. 

     Тази консултация цели да се определи статуса на заболяването и състоянието на пациента и да се прецени най- подходящото за този случай лечение, дозировка, интервали и продължителност. Както и необходимостта от  нови и/или допълнителни изследвания уточняващи тежестта и стадия на заболяването. 

     Консултацията за 1 пациент ще трае 10 мин, като след информацияta за пациента ще бъде ясно дали е подходящ за лечние с Катрапс. На пациентите подходящи за лечение ще бъде определена дата и час за посещение на кабинет в София, Пловдив или Варна. 

    

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Може ли лечнието с Катрапс да се комбинира с химиотерапия или лъчетерапия?

  • Катрапс НЕ МОЖЕ да замести и НЕ се прилага едновременно с химиотерапия или лъчетерапия. Защото тези терапии унищожават ваксината. 

Може ли Катрапс да се прилага между курсовете химио или лъчетерапия?

  • Катрапс се прилага след приключване на ВСИЧКИ курсове химиотерапия и/или лъчетерапия.

Пречат ли лекарствата за съпътстващи заболявания- като диабед, сърце и др.,  на лечението ? 

  • Лекарствата за лечение на тези и други не туморни/ракови заболявания не пречат и трябва да се прилагат според предписаната схема.

Може ли Катрапс да се прилага при онкологични заболявания на кръвта?

  • Специално при тези диагнози е необходима предварително консултация в кабинетите на Катрапс.

На какви интервали се поставя Катрапс?

  • Лечението с Катрапс е индивидуално, като за всеки болен се определя подходяща за неговата диагноза схема.

Може ли препарът Катрапс да се прилага върху здрави или фамилно обременни хора?

  • След предварителна консултация Катрапс се прилга при здрави лица с фамилна обремененост от злокачествени заболявания.

Може ли лечението да се прилага в дома на болния?

  • Болните ни се лекуват САМО в кабинетите прилагащи Катрапс.

Има ли странични ефекти?

  • При стандартното приложение на Катрапс не се наблюдават странични явления.

Има ли възможнст за онлайн консултация?

  • Да. Условията са написани в секция “Онлайн консултации “ или ни пишете на:  katraps@katraps.eu
bg_BGBulgarian